Skuteczne zajęcia rewalidacyjne 

zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne to świetne rozwiązanie, które wdrażane jest w każdym rodzaju i typie szkół. Dotyczą one zarówno uczniów szkół podstawowych jak i klas wyższych, specjalnych i integracyjnych. Zajęcia rewalidacyjne obejmują szkoły publiczne i niepubliczne. Warto wiedzieć w jaki sposób powinny być prowadzone skuteczne zajęcia rewalidacyjne.

Ile powinny trwać zajęcia?

Aby zajęcia rewalidacyjne przyniosły oczekiwany efekt należy zadbać o to, aby trwały one wystarczającą ilość czasu.

Zgodnie z rozporządzeniem zajęcia tego typu są organizowane dla uczniów, którym przyznano orzeczenie dotyczące potrzeby specjalnego kształcenia. Minimalny wymiar tygodniowy przeprowadzenia tego typu zajęć powinien wynosić 2 godziny na ucznia jeśli mowa o szkolnictwie ogólnym, natomiast 8,10 lub 12 godzin w szkolnictwie specjalnym. W tym samym dokumencie określono, że w przedszkolu zajęcia rewalidacyjne powinny trwać około 15 minut dla młodszych dzieci, a dla starszych 30 minut. W szkołach zaleca się zajęcia godzinne. Od nauczyciela prowadzącego zależy jak dokładnie zagospodaruje ten czas, jednak ważne jest to, aby efektowanie go podzielić zależnie od potrzeb i możliwości danego ucznia.

Jakie są rodzaje zajęć rewalidacyjnych?

Zajęcia rewalidacyjne ćwiczenia mogą mieć różne formy. Wiele zależy od tego co dokładnie jest zalecane w orzeczeniu danego ucznia. Między innymi w trakcie zajęć można realizować naukę alfabetu Braille’a, ćwiczyć orientację przestrzenną, naukę alternatywnej komunikacji, ćwiczenia rozwijające różne umiejętności społeczne, komunikacyjne itd.

Bez względu na to, co się będzie realizowało w trakcie zajęć, należy pamiętać, że mają one charakter korelacyjny, usprawniający i terapeutyczny. Dlatego projektując je trzeba kłaść szczególny nacisk na to, aby jak najbardziej pomóc dziecku borykającemu się z daną niepełnosprawnością.

O czym należy pamiętać, aby zajęcia rewalidacyjne były jak najbardziej skuteczne?

Przede wszystkim zajęcia rewalidacyjne powinny być dobrze dopasowane do możliwości i potrzeb danego dziecka. Planując dane zajęcia, trzeba mieć na uwadze cele do spełnienia. Aby zaciekawić dziecko warto pamiętać, że zajęcia rewalidacyjne –rewalidacja karty pracy do druku oraz inne pomoce wpływają naprawdę pozytywnie na przebieg zajęć i ich skuteczność.

Nie ma zamkniętego katalogu ćwiczeń stosowanych na zajęciach rewalidacyjnych. Tylko uwzględniając indywidualne potrzeby uczniów i wychodząc im na przeciw można osiągnąć niemały sukces.

Zajęcia rewalidacyjne to szansa dla dzieci, które borykają się z różnymi niepełnosprawnościami. Mogą je prowadzić specjaliści z różnych zakresów lub pedagodzy. Aby zajęcia przyniosły oczekiwane rezultaty i miały sens nie powinny być prowadzone bezmyślnie według utartych schematów, ale z dbałością o spełnienie potrzeb uczniów. Nauczyciele po zapoznaniu się z orzeczeniem powinni dobrze przemyśleć dalsze działanie. Oczywiście z czasem można modyfikować przebieg zajęć rewalidacyjnych. Wpływ na to mają sukcesy rozwojowe oraz zmieniające się wraz z wiekiem potrzeby i możliwości uczniów.

 

Skomentuj ten wpis

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *