Jak się przygotować – praca w przedszkolu

praca w przedszkolu

Dla wielu osób spoza środowiska pedagogicznego, praca w przedszkolu wydaje się być nie zbyt trudnym zajęciem. Jednak w praktyce, prawidłowe przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole to prawdziwe wyzwanie, wymagające doświadczenie i odpowiedniej wiedzy. Jakie wykształcenie powinien posiadać nauczyciel wychowania przedszkolnego? Jakie ma obowiązki? Kim jest nauczyciel wspomagający?

Praca w przedszkolu – wymagane wykształcenie

Głównym zadaniem przedszkola, a w tym także pedagoga jest odpowiednie przygotowanie dzieci do późniejszego podjęcia nauki w szkole. Etap ten, choć nieobowiązkowy, kształtuje pierwsze postawy, które pomogą najmłodszym w pierwszych miesiącach pierwszej klasy. Czynny udział w przedszkolnych czynnościach wpływa nie tylko na rozwój umysłowy dziecka, ale także na jego sferę fizyczną czy społeczną. Ponad to nauczyciel obserwuje zachowania podopiecznych, zauważając jednocześnie pojawiające się nieprawidłowości. Obowiązki te, choć na pierwszy rzut oka wydają się proste, wymagają kierunkowego wykształcenia. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, każdy nauczyciel wychowania przedszkolnego powinien posiadać tytuł magistra z pedagogiki: wczesnoszkolnej, przedszkolnej czy opiekuńczej.

Obowiązki związane z pracą w przedszkolu

Praca w przedszkolu państwowym jak i prywatnym związana jest z pewnymi obowiązkami. Wyżej wymienione zadania stanowią tylko ogólny zarys wszystkich czynności podejmowanych przez nauczyciela. Szczegółowe obowiązki wynikają nie tylko z podstawy programowej, ale także z Karty Nauczyciela, statutu przedszkola czy rozporządzeń MEN. Wśród najważniejszych obowiązków wymienia się:

  • planowanie oraz przygotowywanie zajęć na konkretny okres czasu z uwzględnieniem podstawy programowej,
  • aktualizowanie kwalifikacji zawodowych,
  • skrupulatne prowadzenie dziennika zajęć,
  • uczestnictwo w Radach Pedagogicznych,
  • obserwacja dzieci i dokumentowanie ewentualnych nieprawidłowości,
  • organizowanie wycieczek edukacyjnych,
  • przeprowadzanie diagnozy dojrzałości szkolnej,
  • dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w placówce i poza nią.

W wielu przedszkolach coraz częściej można spotkać nauczycieli wspomagających. Czym dokładnie się zajmują?

Kim jest nauczyciel wspomagający?

Praca w przedszkolu wiąże się również z opieką, a także edukacją dzieci, które z pewnych względów wymagają dodatkowego wsparcia. W takiej sytuacji nieocenioną pomocą niesie nauczyciel wspomagający. Zatrudnienie nauczyciela wspomagającego  do pracy w przedszkolu jest konieczne w przypadku gdy w placówce pojawiają się dzieci wymagającego specjalnego nauczania (m.in. niepełnosprawne, cierpiące na choroby przewlekłe, niedostosowane do środowiska bądź z zaburzeniami psychicznymi). W takiej sytuacji do zakresu obowiązków pedagoga zalicza się, np. aktywne uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych, pomoc podczas określonych zadań, a także dobór odpowiednich metod nauczania. Pedagog specjalny powinien mieć ukończone studia magisterskie na kierunki pedagogiki specjalne ze specjalizacja z oligofrenopedagogiki.

 

 

Skomentuj ten wpis

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *