Sprawozdanie z pracy zdalnej

Żadne z rozporządzeń nie wymaga od nauczycieli tworzenia sprawozdań czy też raportów z pracy zdalnej. Jest to tylko i wyłącznie decyzja dyrektora lub decyzja podjęta przez dyrektora pod wpływem nacisku organu prowadzącego. Nie ma żadnych podstaw prawnych, które wymagają tworzenie tego typu dokumentów. Nie ma żadnych wzorów i szablonów, ponieważ nie jest to dokument wymagany odgórnie, lecz w ramach wewnętrznych ustaleń placówki. Powiedzmy sobie szczerze, że to kolejny dupochron dla dyrektora i zbędna papierologia dla nauczyciela. Dostaję mnóstwo pytań i wiadomości odnośnie raportów z pracy zdalnej i w takiej chwili jest mi żal nauczycieli. Dlaczego? Czas spędzany na udowadnianiu, że się pracuje można lepiej spożytkować np. na czytaniu literatury fachowej lub udział w warsztatach online. Z drugiej strony próbuję też zrozumieć dyrektorów którzy chcą mieć dokument potwierdzający, że jego nauczyciele pracują. Jednak czy musi to być elaborat na kilka stron? W takiej sytuacji najlepiej znaleźć wspólny punkt, tak by dyrektor miał podkładkę, a nauczyciel nie musiał tworzyć sztucznego tworu na kilka stron.

Mam nadzieję, że żaden dyrektor nie wpadnie na pomysł sprawozdania z każdej godziny pracy! Jak, więc przygotować raport z kształcenia na odległość? Najłatwiej stworzyć tabelkę, w której każda kolumna będzie odnosiła się do jednego dnia pracy, a rzeczy zrobione przez nauczyciela zostaną wypisane od punktów. Co wpisywać? To co faktycznie miało miejsce, a żeby było łatwiej to nie czekaj na ostatni dzień tygodnia czy koniec edukacji zdalnej, tylko uzupełniaj swoją tabelkę każdego dnia. 

 05.04.2021 (poniedziałek):

- przygotowanie propozycji aktywności dla dzieci pt. "Leśna przygoda": stworzenie zabawy autorskiej "Detektyw wiewiórka", nagranie piosenki i udostępnienie jej na stronie YouTube, 

- udostępnienie materiałów na stronie internetowej przedszkola/wirtualnym dysku/w wiadomości mailowej lub przeprowadzenie zajęć w formie online za pomocą platformy np. Zoom, 

- kontakt z rodzicami drogą mailową/telefoniczną/za pośrednictwem Skype, 

- wymiana spostrzeżeń odnośnie pracy zdalnej z innym nauczycielem,

- poszukiwanie stron oraz aplikacji, które pozwolą uatrakcyjnić edukację zdalną. 


Wszystko to co robisz w trakcie edukacji zdalnej można i należy zapisać, jeżeli musisz stworzyć sprawozdanie z pracy zdalnej np.:

- udział w szkoleniu/webinarium pt. "....", 

- przygotowanie pomocy dydaktycznych, 

- tworzenie dekoracji, 

- udostępnianie informacji na stronie internetowej przedszkola/Facebook'u 

- opracowanie wniosków z obserwacji, 

- przygotowanie diagnozy gotowości szkolnej, 

- konsultacje z rodzicami, 

- konsultacje z innymi nauczycielami/specjalistami, 

- przygotowanie prezentacji multimedialnej, 

- opracowanie artykułu pt. "....", 

- dzielenie się pomysłami z innymi nauczycielami 

- nauka korzystania ze strony/aplikacji ...

- przygotowanie gry w aplikacji ...

- udział w konkursie dla nauczycieli pt. "..."

- tworzenie nagrania dla dzieci z grupy "..."

- zorganizowanie akcji promującej ...

- organizacja konkursu wewnątrzgrupowego/wewnątrzprzedszkolnego/ogólnopolskiego,

- itd.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 pedagogpisze.pl , Blogger