Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkoluNa grupach nauczycielskich często pojawiają się prośby o przesłanie sprawozdania z pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu. Zawsze zastanawiam się czy prośby te wynikają z niewiedzy czy też chęci znalezienia gotowca. Mam nadzieję, że jednak z niewiedzy, w końcu nie jest to tematyka poruszana na studiach. Głęboko wierzę, że żaden z nauczycieli nie korzysta ze sprawozdania innego wychowawcy. Jeśli tak jest, to najwyższa pora na refleksję i zmianę nawyków.

Zaznaczę, że sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu  nie jest dokumentem standaryzowanym, dlatego też w każdej placówce wygląda inaczej. Rozpoczynając pracę warto poprosić opiekuna, innego nauczyciela czy też dyrektora o wgląd do sprawozdań z lat ubiegłych. Bywają placówki, w których pozostawiona jest dowolność co do formy, ale i takie w których opracowany jest ogólny wzór.

Kilka informacji o sprawozdaniach:

 • pisane są po I półroczu, następnie tworzone jest sprawozdanie całoroczne, 
 • może mieć formę tabelki, tekstu ciągłego lub przedstawione w formie punktów, 
 • wymagania odnośnie formy regulują wewnętrzne ustalenia placówki, 
 • zastanawiasz się "Ile stron powinno zawierać sprawozdanie?" - znam osoby, które potrafią napisać sprawozdanie roczne na 2 strony, ale i takie, które przekraczają 10 stron. Moim zdaniem optymalnym rozwiązaniem jest napisanie sprawozdania na maksymalnie 5 stron, nie powinien to być też elaborat, który zawiera najmniejsze szczegóły. 

Nie znajdziesz tu gotowca, ponieważ nie ma sensu kopiować treści, które w niewielkim stopniu lub w ogóle nie pokrywają się z twoją pracą dydaktyczno-wychowawczą. Jednak znajdziesz szablon, który możesz zmodyfikować i dostosować do swoich potrzeb.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ
W ROKU SZKOLNYM ... W GRUPIE ...


1. INFORMACJE OGÓLNE
 • imię i nazwisko wychowawcy, 
 • ile osób liczy grupa (w tym ilu jest chłopców, ile dziewczynek), 
 • krótka informacja w przypadku, gdy stan grupy się zmienił (np. ktoś zrezygnował), 
 • wiek dzieci (w przypadku grup mieszanych wskazanie liczebności poszczególnych roczników)
 • kilka słów o adaptacji, w przypadku maluszków, ale i pojedynczych dzieci, które dołączają w grupie starszej 
2. PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, PROJEKTY I PROGRAMY 
 • wskazanie programu wychowania (tytuł, autor, rok),
 • podsumowanie zrealizowanych projektów i programów (korzyści dla grupy, trudności z którymi trzeba było się zmierzyć), 
3. WAŻNE WYDARZENIA I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNE
 • ważne wydarzenia i uroczystości dla życia grupy (współpraca z rodzicami, środowiskiem lokalnym, preorientacja zawodowa), 
 • w życiu przedszkola dzieję się dużo, dlatego nie ma sensu wypisywania wszystkiego, nie jest to licytacja
4. MOCNE STRONY GRUPY I OGRANICZENIA 

a. Obszar fizyczny
    - mocne strony grupy:
    - trudności grupy:

b. Obszar emocjonalny

    - mocne strony grupy:
    - trudności grupy:

c. Obszar poznawczy 
    - mocne strony grupy:
    - trudności grupy:

d. Obszar społeczny
    - mocne strony grupy:
    - trudności grupy:

Wnioski odnośnie każdego z obszarów w obrębie mocnych stron i trudności opisuję w sposób ogólny. Jednak w przypadku, gdy któreś z dzieci w szczególny sposób się wyróżnia, to wymieniam konkretne dzieci. 

5. POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
 • wymienienie dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną (logopeda, pedagog, psycholog etc.) wraz z podaniem przyczyny i odniesieniem się do widocznych efektów, 
 • zwrócenie uwagi na dzieci, które posiadają opinię lub orzeczenie

6.  ZEBRANIA I KONSULTACJE 
 • podsumowuję sposób komunikowania się z rodzicami w kontekście zbiorowym (zebrania), ale i konsultacje w trakcie, których przedstawiane były wnioski z obserwacji (diagnozy)

7. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY

Warto przeanalizować rok pracy, ponieważ to wskazówka do dalszej pracy.


Ze względu na COVID-19 pojawia się mnóstwo pytań i wątpliwości, wiele osób uważa, że ze względu na sytuację w kraju trudno napisać sprawozdanie. Zgadzam się, że drugie półrocze wyglądało inaczej niż zawsze, ale każdy z nas realizował pracę dydaktyczną. Ze względu na obecną sytuację dodałam w swoim sprawozdaniu kolejny punkt (kształcenie na odległość). Umieściłam informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z dziećmi, rodzicami, narzędzia, które wykorzystano w kształceniu na odległość, zaangażowanie rodziców, ale i sytuacje problemowe, które wynikały z sytuacji w kraju. Trudności może sprawić część dotycząca aspektów wychowawczych, ponieważ nie wiemy co się dzieje z niektórymi dziećmi, co się zmieniło w ich zachowaniu, jak przebiega rozwój w poszczególnych obszarach. Nie możemy tego zweryfikować, ale pamiętaj, że w takiej sytuacji jest praktycznie każdy nauczyciel wychowania przedszkolnego. Miejmy nadzieję, że nowy roku przedszkolny nie przyniesie nam kolejnych niespodzianek.        


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 pedagogpisze.pl , Blogger