Pierwsze zebranie z rodzicami w przedszkolu

Wrzesień to czas zebrań z rodzicami, czas który warto wykorzystać na przybliżenie funkcjonowania placówki, procedur, ale i przedstawienie nauczyciela prowadzącego grupę. Dobrze poprowadzone zebranie pozwala uniknąć nieporozumień, dlatego najważniejsze jest przygotowanie nauczyciela. Warto pamiętać, że każda placówka ma swoje wewnętrzne ustalenia, dlatego zebranie może przybrać różną formę np. u mnie w przedszkolu każde zebranie rozpoczyna dyrektor. 

Przed zebraniem:

 1. Przygotuj plan zebrania - przygotuj się do tego punktu z wyprzedzeniem, pośpiech nie pomaga. Napisz plan i wróć do niego po kilku dniach, przerwa pozwoli dostrzec czy wszystko zostało ujęte, co możesz jeszcze dodać. Dzień przed zebraniem omów każdy z punktów, dopisz ewentualne uwagi, które chcesz przekazać.  
 2. Data i godzina zebrania - zawiadom rodziców o zebraniu z odpowiednim wyprzedzeniem. 
 3. Przygotuj notatkę dla rodziców - ktoś się zamyśli, ktoś coś źle usłyszy albo źle zanotują. Do wydrukowanej notatki mogą zawsze wrócić w domu lub np. może się z nią zapoznać drugi rodzic, który na zebraniu nie był. 
 4. Przestrzeń - przygotuj salę. Coraz częściej spotykam się z krzesełkami ustawionymi w kręgu, takie ułożenie podczas zebrania pozwala na budowanie relacji partnerskiej rodzic-nauczyciel. Jednak dla mnie rozwiązanie nie jest praktyczne, ponieważ rodzic ma trudność z notowaniem, uzupełnianiem dokumentacji, poza tym dla wielu osób takie ułożenie kojarzy się np. z terapią AA. Można zatem ułożyć ławki w "U" lub "L" i wówczas rodzice mogą swobodnie notować, nie oglądają pleców innego rodzica, a nauczyciel z każdym rodzicem może utrzymywać kontakt wzrokowy.
 5. Koszyk z długopisami - przygotuj kilka zapasowych długopisów dla rodziców oraz kartki do notowania dla osób, które zapomniały ich przynieść. 
 6. Zabawy, ciasto, kawa i herbata - choć atmosfera jest ważna, to uważam, że umiar i szanowanie czasu rodziców jest najważniejsze. Podczas zebrania nie robię poczęstunku, a na zabawy integracyjne jest czas podczas zajęć otwartych, uroczystości. Niektórzy dla przełamania atmosfery wprowadzają zabawy typu "Kim jestem?", proszą o naklejenie karteczki z imieniem. Uważam, że zebranie organizacyjne to zebranie organizacyjne, a tego typu zabawy mogą wzbudzić na samym początku zakłopotanie. Wybór należy do nauczyciela, osobiście wolę zachęcić do dyskusji, bo nie każdy przepada za tego typu zabawami.  
 7. Naturalność - bądź sobą, nie buduj bariery pt. "Ja tu jestem nauczycielem!", bądź otwarty na propozycje rodziców, ale jeżeli coś jest nierealne, to po prostu o tym powiedz.
 8. Nie spóźnij się - nauczyciel powinien czekać na rodziców, a nie rodzice na nauczyciela. Przewietrz salę, otwórz drzwi na oścież i oczekuj na rodziców. 
 9. Powitanie rodziców, przedstawienie nauczyciela - imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego,  wykształcenie (kierunek, specjalność), warto podkreślić wartościowe szkolenie, które np. daje uprawnienia trenerskie lub do posługiwania się jakąś metodą. Pomijam kwestie osobie, niektórzy nauczyciele mówią o stanie cywilnym, dzieciach - takiej potrzeby nie widzę, jeżeli już to wolę podkreślić co jest moim konikiem w pracy. 
 10. Lista obecności - najzwyklejsza tabelka z kolumną imię i nazwisko dziecka, podpis opiekuna
 11. Wybór protokolanta - najlepiej na bazie planu zebrania przygotować protokół, przy czym warto zostawić w każdym podpunkcie nieco miejsca na ewentualne zapiski protokolanta. Wydrukowana wersja zdecydowanie ułatwi znalezienie ochotnika. 
 12. Adaptacja - nawet jeżeli w grupie jest tylko jedno nowo przyjęte dziecko to warto omówić ten punkt. Odsyłam do tematu Adaptacja z punktu widzenia nauczyciela
 13. Ramowy plan dnia - godziny otwarcia przedszkola, godziny odbierania dzieci, zwrócenie uwagi w jakie dni jest religia, angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia z logopedą itd.
 14. Wyprawka przedszkolaka - m.in. zapasowy zestaw ubrań, obuwie zmienne, pasta do mycia zębów, kubek, szczoteczka, piżama i tu wszystko znów zależy od wymagań placówki, w starszych grupach potrzebny będzie również strój na gimnastykę (worek, spodenki, koszulka). Zwrócenie uwagi na konieczność podpisywania rzeczy, pamiętanie o wygodnych ubraniach oraz o ubieraniu dzieci adekwatnie do panujących warunków atmosferycznych. 
 15. Bezpieczny przedszkolak - wprowadzenie do zasad bezpieczeństwa. Uświadomienie rodzicom, dlaczego dzieci nie powinny przynosić do przedszkola takich rzeczy jak: lekarstwa, słodycze i inne produkty spożywcze, kosmetyki, w tym malowidła zabawkowe, zabawki, pieniądze, drogocenne przedmioty. Podczas zebrania proszę również, żeby wymienione rzeczy nie były pozostawiane w szatni, ponieważ są zagrożeniem również dla innych dzieci. 
 16. Dieta w przedszkolu - podkreślenie konieczności przyniesienia zaświadczenia od lekarza w przypadku dziecka wymagającego diety eliminacyjnej. 
 17. System kar i nagród - rodzice powinni zostać poinformowani jaki system kar i nagród funkcjonuje w danej grupie. Pracuję w oparciu o motywację wewnętrzną, więc na pierwszym zebraniu przybliżam jak wygląda ten system motywowania do pracy i dlaczego nie stosuję kar i nagród. 
 18. Pakiet edukacyjny - uważam, że rodzice powinni wiedzieć dlaczego nauczyciel wybrał dany pakiet edukacyjny. Przy czym uważam, że w grupie 3-latków powinien rodzicom uświadomić, dlaczego tak małe dzieci nie korzystają z pakietów edukacyjnych. 


Poniżej przedstawię przykładowy plan zebrania, w każdym punkcie znajdziecie to na co warto zwrócić uwagę. 

Plan zebrania z rodzicami w roku szkolnym .........

Temat zebrania: Zebranie organizacyjne w grupie "...."
Data zebrania:
Nauczyciel prowadzący: ................ ...............  

Przebieg zebrania: 
 1. Podstawa programowa, procedury, statut - nie ma sensu czytania kilkustronicowych dokumentów. Rodzicom przekazuję gdzie dany dokument można znaleźć, a na zebraniu omawiam najistotniejsze elementy jak np. główne elementy podstawy programowej, w tym kompetencje kluczowe, statut przedszkola (szczególne zwrócenie uwagi na zasady przyprowadzania i odbierania dzieci: konieczność upoważnienia osób innych niż rodzice do obioru dziecka, w sytuacji pozbawienia praw rodzicielskich nad dzieckiem jednego z rodziców – konieczność dostarczenia odpowiedniego wyroku sądowego, podjęcie odpowiednich kroków w przypadku nieodebrania dziecka, zwrócenie uwagi na fakt, że dziecko z gipsem nie może przebywać na terenie przedszkola - to już zależy co macie najistotniejszego w swoim statucie), przedstawienie programu wychowania przedszkolnego,przedstawienie procedur w przypadku podejrzenia chorób, wypadku itd. 
 2. Uzyskanie pisemnego potwierdzenia - zgoda na udział w zajęciach z logopedą i pedagogiem, zgoda na udział w zajęciach religii (dzieci 5 i 6-letnie), zgoda na wyjścia i spacery, zgoda na wykonywanie zdjęć i udostępnianie wizerunku dziecka na stronie placówki i Facebook’u, zgoda na przeglądanie włosów.
 3. Pozostałe formalności - RODO, karta z danymi dziecka itd. Punkt 12 i 13 odnosi się do dokumentacji, którą prowadzicie w przedszkolu. Warto natomiast dla każdego rodzica przygotować komplet dokumentów i włożyć do koszulki. Dla mnie jest to ogromne ułatwienie, ponieważ później tylko sprawdzam kompletność i wkładam w odpowiednie segregatory. 
 4. Programy, projekty, konkursy - warto poinformować rodziców do jakich projektów, programów i konkursów dołączycie. Jeżeli dane wydarzenie będzie wymagało zaangażowania rodziców, to właśnie na tym pierwszy zebraniu warto zapytać i poszukać pomocy. Nie masz jeszcze pomysłu do jakich akcji dołączyć? Zajrzyj do wpisu Sprawdzone projekty i programy oraz Projekty i programy (przed)szkolne
 5. Przedstawienie harmonogramu uroczystości - nie jest to kwestia podawania konkretnych terminów, bo to nierealne, ale warto powiedzieć jakie uroczystości planujecie, w jakim miesiącu.  
 6. Opracowanie projektu współpracy z rodzicami - jeżeli planujesz akcje, wydarzenia z udziałem rodziców, to poinformuj, że np. planujesz przybliżyć dzieciom zawód pielęgniarki, lekarza, strażaka etc. i czy są osoby, które dany zawód wykonują i chciałaby przyjść, opowiedzieć coś o swojej pracy albo nietypowej pasji. Jest to również punkt, w którym proszę by zgłaszać dłuższe nieobecności lub np. wydarzenia z życia, które mogą wpływać na funkcjonowanie w grupie.  
 7. Wycieczki - w grupach starszych warto przedstawić swoje plany odnośnie wycieczek. 
 8. Ustalenie formy obchodzenia urodzin - warto ustalić czy dzieci będą przynosiły owoce czy cukierki. 
 9. Ustalenie formy kontaktu z nauczycielem - zawsze przekazuję rodzicom w jakich dniach i godzinach mam dyżur. Nie podaję numeru prywatnego, w ważnych sprawach rodzice mogą dzwonić na numer przedszkolny. 
 10. Wybór przedstawiciela do Rady Rodziców - bardzo często rodzice mają opory przed angażowaniem się w ważne role, dlatego warto przedstawić jakie są kluczowe zadania. 
 11. Pytania rodziców 
 12. Podsumowanie zebrania, pożegnanie 
Na podstawie powyższych punktów możecie stworzyć swój plan zebrania. Wystarczy skopiować treść i dostosować ją do wymagań placówki oraz grupy wiekowej. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 pedagogpisze.pl , Blogger