Dokumentacja w żłobku

Nie ma odgórnych wymagań odnośnie dokumentacji, która powinna być prowadzona przez opiekuna w żłobku, w efekcie czego w jednej placówce jest mniej dokumentacji, a w innej więcej - wszystko zależy od organu prowadzącego i ustaleń wewnętrznych w placówce. Poniżej przedstawię dokumenty z którymi spotkałam się pracując w żłobkach prywatnych i państwowych. 


Lista obecności - niby podstawa i rzecz oczywista, ale przyjmuje różne formy:
- zeszyt, spotkałam się już z prowadzeniem listy obecności w zeszycie A3, dla mnie to czynność czasochłonna ze względu na rysowanie tabelek i ręczne uzupełnianie danych, 

- dzienna lista połączona z kartą monitoringu dla całej grupy, dla mnie to najpraktyczniejsze rozwiązanie. Tabelka składająca się z kilku kolumn (imię i nazwisko, godzina przyjścia i wyjścia, temperatura, uwagi, śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, płyny, stolec), w której zaznaczamy danemu dziecku poszczególne informacje. Na odwrocie można spisać notatkę odnośnie snu dzieci tzn. ile dzieci leżakowało, kto zasnął pierwszy, kto miał trudności z zaśnięciem lub np. kto kaszlał itd. Po zakończonym dniu kartę można schować np. do segregatora. Przykładowa lista połączona z monitoringiem dnia Monitoring dnia, w grupie młodszej tj. poniżej pierwszego roku życia należy pamiętać również o kolumnie dot. ilości spożywanego mleka. Tłumacząc poszczególne skróty z załączonej tabelki: 
Skrót Z i K przy śniadaniu oznacza zupę i kanapki, skrót Z i D przy obiedzie, to zupa i drugie danie, a skrót P oznacza podwieczorek. Kolejne skróty przy rubryce stolec oznaczają PI-pielucha, N-nocnik, U-ubikacja.   

- miesięczna lista połączona z kartą monitoringu, praktyczne zastosowanie również ze względu na RODO, ponieważ każde dziecko ma swoją miesięczną kartę, w której odnotowywane są godziny przyjścia, wyjścia i poszczególne informacje dotyczące dnia w żłobku, 

- dziennik, często stosowana praktyka w żłobkach prywatnych. 

Roczny plan pracy - brzmi dość poważnie, ale ułatwia organizację pracy. Prawdę mówiąc wystarczy wypisać tematy na poszczególne miesiące w oparciu o dostępne przewodniki np. podrecznikarnia.pl i dostosować treści do dzieci żłobkowych. 

Miesięczne plany pracy - na miesięczne plany powinny składać się plany tygodniowe, które pisane są w oparciu o plan roczny. Poniżej przedstawię tygodniowy plan w wersji rozbudowanej i skróconej dla rodziców, ponieważ plany tygodniowe najczęściej wywiesza się na tablicy korkowej/w gablocie. 

Dziennik - w niektórych placówkach dokłada się pracy i przepisuje się plany tygodniowe do dziennika lub stosuje się je zamiast planów, lecz wspomniane plany ułatwiają zaplanować zajęcia z dziećmi. 

Miara i waga - w szczególności w placówkach państwowych wciąż dokonywane są pomiary wzrostu i wagi, które zapisywane są co miesiąc w tabelce. 

Zeszyt wypadków i informacji - jeżeli nie odnotowuje się wypadku w karcie monitoringu to należy założyć zeszyt. Każdą notatkę powinien podpisać opiekun prawny, to zabezpieczenie dla opiekuna, że rodzic został poinformowany o sytuacji np. w której dziecko nabiło sinika czy też zostało ugryzione. 

Arkusz obserwacji- w każdej grupie wiekowej należy przeprowadzić obserwację rozwoju dziecka, obserwacja powinna być robiona co pół roku.

Pracując w żłobku możecie spotkać się z sytuacją, że będziecie prowadzić tylko listę obecności i np. plany tygodniowe, ale niestety coraz częściej dokumentacja odgrywa kluczową rolę. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 pedagogpisze.pl , Blogger