Sierpniowa rada pedagogiczna w przedszkolu


Jak wygląda sierpniowe zebranie rady pedagogicznej? Co przygotować? Czy będę o coś pytana? Po otrzymaniu zaproszenia na pierwszą w życiu radę pedagogiczną miałam mnóstwo pytań i wątpliwości. Był to moment, w którym po raz kolejny uświadomiłam sobie jak bardzo moje studia dotyczyły zagadnień teoretycznych.    

Przebieg sierpniowej rady pedagogicznej w przedszkolu można zapisać w punktach:
1. Powitanie 
2. Wybór protokolanta 
4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania 
5. Lista obecności 
6. Przyjęcie porządku zebrania 
...

Powiedzmy sobie szczerze, że ogólniki zawarte w punktach mogą bardziej zniechęcić niż zaciekawiać, więc przejdźmy do praktyki i wskazówek, które faktycznie są przydatne. 

Zazwyczaj w ostatnim tygodniu sierpnia organizowane są rady pedagogiczne w przedszkolach. Na takie zebranie zabierz ze sobą kalendarz/notes/zeszyt, coś do pisania i cierpliwość. Osobiście wzięłabym też coś do picia, ponieważ każde przedszkole rządzi się własnymi prawami. Czas trwania jest różny i dużo zależy od dyrektora i omawianych spraw, więc zarezerwuj minimum 1,5 godziny na spędzenie czasu w gronie pedagogicznym. Osoba nowo przyjęta głównie pełni rolę obserwatora, więc warto być czujnym.   

Zebranie rady pedagogicznej prowadzi dyrektor i to on przygotowuje ramowy plan spotkania. Przy powitaniu powinno nastąpić przedstawienie nowych pracowników i w zależności od dyrektora może skończyć się na słowach "Przedstawiam nową koleżankę/kolegę ..... ....., która/który będzie z nami pracował od września", ale bywają dyrektorzy, którzy proszą o przedstawienie swojej osoby. Warto być przygotowanym na taką ewentualność, wystarczy podać imię i nazwisko, wspomnieć o ukończonych studiach, ewentualnie zainteresowaniach.   

Standardowo jest też odwołanie do kończącego się roku szkolnego, ale nowa osoba nie zabiera wówczas głosu. Pojawiają się również dokumenty jak np. lista obecności i wybierany jest protokolant, który zapisuje przebieg zebrania. Spokojnie, nie znam dyrektora, który zleciłby to zadanie nowo zatrudnionej osobie.   

To czas dotyczący organizacji, więc otrzymasz harmonogram pracy, zostanie przekazany termin szkolenia BHP, przydzielone zostaną grupy, dzienniki i sale, jeśli nie zostało to zrobione wcześniej. Zostaną ustalone terminy zebrań z rodzicami i informacje konieczne do przekazania opiekunom. Osoby rozpoczynające staż zostaną poinformowane o przydziale opiekuna. Powoływany jest również zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej i tu zazwyczaj chętnych brak, więc może się zdarzyć, że dyrektor wywoła nowego pracownika, który będzie miał okazję się wykazać.  

Jednak sierpniowe spotkanie to przede wszystkim ustalenie planów i założeń na przyszły rok. W trakcie zebrania dyrektor przydziela różnego rodzaju zadania np. 
  • odpowiedzialność za wystrój szatni, 
  • prowadzenie gazetki informacyjnej dla rodziców, 
  • zarządzanie stroną przedszkola, 
  • prowadzenie kroniki przedszkolnej, 
  • odpowiedzialność za prowadzenie wydarzeń czy akcji przedszkolnych itd.

Warto zastanowić się w czym czujesz się dobrze i co możesz wnieść swoją osobą do placówki. Jeśli masz jakieś pasje lub masz pomysł na realizację projektu, to dobry czas na przedstawienie swojego pomysłu, może zechcą dołączyć inne osoby. Potraktuj zebranie rady pedagogicznej jako spotkanie organizacyjne. Nie masz czym się przejmować, planować i rozmyślać. Będzie lepiej niż myślisz, powodzenia!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 pedagogpisze.pl , Blogger