Stałe kąciki zainteresowań


Według nowej podstawy programowej "Wskazane jest zorganizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań. Jako stałe proponuje się kąciki: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy. Jako czasowe proponuje się kąciki związane z realizowaną tematyką,świętami okolicznościowymi, specyfiką pracy przedszkola".

Przygotowałam cztery etykiety z napisami: kącik przyrodniczy, kącik artystyczny, kącik konstrukcyjny i kącik czytelniczy. Dostępna jest wersja w formatach A4 i A5. Pomoce wystarczy wydrukować, zalaminować, wyciąć i powiesić w odpowiednim miejscu.  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 pedagogpisze.pl , Blogger