Eurosieroctwo, czyli co?

Każdy z nas zapewne w swoim otoczeniu zna osoby, które zdecydowały się na emigrację. Za każdą z tych osób stoi jakaś historia i nie zawsze jest to historia z happy endem. ale sytuacja komplikuje się w momencie kiedy jeden z rodziców emigruje pozostawiając w Polsce współmałżonka wraz z dzieckiem/dziećmi. Zjawisko to określane jest mianem eurosieroctwa a jego powstanie spowodowane jest wzmożoną liczbą osób emigrujących, które pozostawiły swoje potomstwo w kraju ojczystym. Szczególny wzrost posługiwania się tym pojęciem można zauważyć po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Eurosieroctwo ma pozytywne skutki jak np.  polepszenie sytuacji materialnej rodziny,  podwyższenie standardu życia rodziny,  finansowe zabezpieczenie startu życiowego dzieci, rozszerzenie szans edukacyjnych, wzrost udziału dzieci w prowadzeniu gospodarstwa domowego,  możliwość uświadomienia sobie własnych uczuć do partnera, kontakt osoby migrującej z elementami kultury kraju czasowego pobytu (tradycja, kultura, język, styl życia) oraz przekazywanie nowych doświadczeń członkom rodziny.

Choć plusów jest wiele to eurosieroctwo odciska piętno na funkcjonowaniu rodziców i do negatywnych skutków można zaliczyć m.in. nieobecność rodzica/rodziców w codzienności dziecka, brak optymalnej opieki podczas nieobecności rodziców,  zaburzenia rytmu życia rodziny,  rozluźnienie więzi z nieobecnym rodzice, przeciążenie obowiązkami jednego z rodziców, utrudnione możliwości radzenia sobie w sytuacji wystąpienia problemów z dziećmi, sytuacje stresowe podczas powrotów do domu, dezintegracja więzi małżeńskich i rodzinnych podczas dłuższego wyjazdu nieformalny/formalny rozpad rodziny.
  

Z jednej strony sytuacja ekonomiczna rodziny ulega zazwyczaj poprawie, co może podbudowywać. Z drugiej strony obraz funkcjonowania rodziny rozłączonej ze względu na emigrację jest zaburzony.  Odległość powoduje utrudnienia w dbaniu o relacje, przekazywanie wzorców a to właśnie  sposób wzajemnego przystosowania się rodziców do siebie ma wpływ na przystosowanie się społeczne dziecka. Również i stosunki między rodzeństwem odzwierciedlają się w sposobie przystosowania się dziecka poza domem. Socjalizacja dziecka przebiegająca w rodzinnym domu ma wpływa na inne czynniki między innymi na wyczucie społeczne, stan fizyczny łącząc się kreują funkcjonowanie eurosierot np. w grupie rówieśniczej.

Okoliczności w jakich znajdują się dzieci z rodzin rozłączonych z powodu emigracji zarobkowej są bardzo indywidualne. Jednak bywają bardzo bolesne i pozostawiają ogromny ślad na życiu dzieci i młodzieży.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 pedagogpisze.pl , Blogger