Autyzm: Fakty i MityKwiecień jest Światowym Miesiącem Wiedzy na Temat Autyzmu, dlatego też dziś pora na fakty i mity związane z autyzmem.

Z autyzmu się wyrasta/dotyczy tylko dzieci MIT
Tego typu przypuszczenia najczęściej spowodowane są często pojawiającą się nazwą-autyzm wczesnodziecięcy/dziecięcy. Stereotyp ten może być utrwalany ze względu na częste opisywanie w literaturze autyzmu u dzieci i bardzo rzadkiego wspominania o tym zaburzeniu w przypadku osób dorosłych (niewielka ilość literatury u osób dorosłych wynika z niedostatecznej wiedzy na ten temat). Z autyzmu się nie wyrasta, ale bardzo duże znaczenie ma wielokierunkowa terapia. 

Osoby z autyzmem nie mają hobby MIT
Bardzo często zainteresowania potrafią być wręcz obsesyjne-czasami przemijają i pojawiają się kolejne zainteresowania.

Autyzm dotyczy tylko chłopców/mężczyzn MIT
Autyzm nie należy do zaburzeń sprzężonych z płcią. Jednak warto podkreślić, że według statystyk autyzm dotyczy częściej chłopców. 

Osoby autystyczne nie potrafią kochać MIT
Autyści spostrzegają świat dosłownie, dlatego zrozumienie tak abstrakcyjnego pojęcia jak miłość sprawia im trudność. Wiele dzieci autystycznych tworzy więź emocjonalną z rodzicami. Niektóre osoby dorosłe potrafią tworzyć związki partnerskie. Jedynym utrudnieniem jest okazywanie emocji, ale nie oznacza to, że osoby autystyczne nie potrafią kochać .

Autyzm dziecka jest winą rodziców MIT
Krążą stereotypy mówiące, że autyzm wnika z odrzucającej bądź nadmiernie opiekuńczej postawy matki w okresie niemowlęcym. Według przeprwadzonych badań jest to stwierdzenie bezpodstawne. 

Osoby z autyzmem nie lubią ludzi MIT
Dzieci autystyczne nie rozumieją zachowań społecznych. Osoby zdrowe kompetecje społeczne nabywają w sposób naturalny a osoby z autyzmem muszą się ich nauczyć.  Trudności w rozpoznawaniu np. znaczenia gestów powodują, że osoby autystyczne często izolują się od społeczeństwa. Nie oznacza to jednak, że autyści nie potrzebują relacji z innymi lub że nie lubią ludzi.

Autyzmu nie można wyleczyć PRAWDA
Jak dotąd nie wynaleziono leku na autyzm, nie ma również dowodów na pełne wyleczenie kogoś z autyzmu przy pomocy terapii. Warto podkreślić, że wczesne podjęcie terapii daje szansę na poprawę funkcjonowania osoby ze spektrum autyzmu.

Osoby z autyzmem nie lubią zmian PRAWDA
Dzieci autystyczne przejawiają duże trudności w rozumieniu sygnałów werbalnych i niewerbalnych, znaczeń symboli i abstrakcyjnym myśleniu. Dlatego też bardzo często powracają do tego, co jest im doskonale znane. Każda zmiana w życiu osoby autystycznej powoduje drastyczny spadek komfortu i poczucia bezpieczeństwa.

Brak kontaktu wzrokowego CZĘŚCIOWA PRWADA
Utrzymywanie kontaktu wzrokowego sprawia osobom autystycznym sporą trudność. Dzieci autystyczne nie rozumieją znaczenia kontaktu wzrokowego, nie potrafią również używać go w celu odczytywania intencji innych ludzi. Jednak część osób nawiązuje dobry kontakt wzrokowy i nie unika spojrzeń. 
  
Osoby ze spektrum autyzmu nie mówią CZĘŚCIOWA PRAWDA
Jedną z cech charakterystycznych w rozpoznawaniu autyzmu jest niespecyficzny rozwój mowy. Zakres posługiwania się mową w autyzmie jest bardzo zróżnicowany. Niektóre dzieci prawie wcale nie posługują się językiem, inne natomiast mają dość rozbudowany słownik. 

Osoby z autyzmem są agresywne CZĘŚCIOWA PRAWDA
Tylko u części osób pojawiają się zachowania agresywne. 

                       
                      

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 pedagogpisze.pl , Blogger